Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 180

Autorzy: Jarosław Mirowski , Marek Kurkowski , Tadeusz Białoń , Marian Pasko :

Tytuł: Harmoniczne prądu w instalacjach oświetleniowych

Streszczenie: Problematyka artykułu dotyczy zawartości harmonicznych napięcia i prądu w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Omówiono obowiązujące zapisy rozporządzeń i norm. Zaprezentowano wyniki badań na obiekcie rzeczywistym i analiz dotyczących obecności harmonicznych prądu opraw wyładowczych i LED stosowanych w instalacjach oświetleniowych zewnętrznych.

Słowa kluczowe: harmoniczne prądu, oprawy wyładowcze i LED, instalacje oświetleniowe.

wstecz