Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 152

Autorzy: Michał Waluś :

Tytuł: Długość fali w zakresie widma bliskiej podczerwieni a skuteczność identyfikacji biometrycznej wzorców układu naczyniowego palców dłoni

Streszczenie: W pracy przedstawiono zagadnienie wykorzystania różnych długości fal do akwizycji wzorców układu naczyniowego palców dłoni. Autor wykazuje, iż przy akwizycji obrazów tej biometryki dla widma bliskiej podczerwieni istnieje zależność między długością fali a skutecznością działania systemu biometrycznego. W kolejnych częściach pracy przedstawiono opis podstaw biologicznych zjawiska oraz wyniki przeprowadzonych badań, które potwierdzają istnienie omawianej korelacji.

Słowa kluczowe: układ naczyniowy palca, widmo bliskiej podczerwieni, akwizycja obrazów, biometria

wstecz