Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 127

Autorzy: Tadeusz Kaczorek :

Tytuł: Dodatniość i stabilność dyskretnych i ciągłych układów nieliniowych

Streszczenie: Przedstawione zostaną dodatnie i stabilne asymptotycznie nieliniowe układy dyskretne i ciągłe. Podane zostaną warunki wystarczające dodatniości i stabilności asymptotycznej układów nieliniowych. Proponowane metody badania stabilności zostaną oparte na uogólnieniu metody Lyapunova. Efektywność testów zostanie zademonstrowana na przykładach numerycznych.

Słowa kluczowe: dodatnie, dyskretene, stabilność asymptotyczna, nieliniowe, metoda Lyapunova.

wstecz