Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2015 Str. 42

Autorzy: Beata Pałczyńska :

Tytuł: Zastosowanie adaptacyjnej dekompozycji sygnału do identyfikacji źródeł wolnozmiennego pola magnetycznego

Streszczenie: Przedstawiono metodę analizy i klasyfikacji sygnałów zmiennych w czasie na podstawie adaptacyjnej dekompozycji sygnału opartej na metodzie „pogoni za dopasowaniem” (ang. Matching Pursuit). Rozważono czynniki określające dokładność adaptacyjnego rozwinięcia sygnału pomiarowego, reprezentującego przebieg czasowy indukcji pola magnetycznego. Zaproponowano sposób identyfikacji źródeł małoczęstotliwościowego pola magnetycznego na podstawie analizy struktur czasowo-częstotliwościowych, występujących w spektrogramie.

Słowa kluczowe: algorytm „pogoni za dopasowaniem”, spektrogram adaptacyjny, sygnały niestacjonarne.

wstecz