Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2015 Str. 179

Autorzy: Oleksandr Makarchuk , Andrzej Rusek , Ihor Shchur , Vsevolod Shchur :

Tytuł: Elektromagnetyczny przetwornik energii mechanicznej w ciepło dla siłowni wiatrowej

Streszczenie: Dla zmniejszenia kosztów zainstalowania siłowni wiatrowych z pionową osią obrotu (WAWT) o prace autonomicznej oraz rozszerzenie ich funkcjonalności oferowano akumulować energię wiatru w ciepłe. W tym celu opracowano specjalny przetwornik energii mechanicznej na ciepło (TMEH), który działa na zasadzie elektromagnetycznej. Stworzono uproszczoną metodę obliczania pól magnetycznych i elektrycznych w elementach konstrukcyjnych TMEH, przedstawiono wyniki FEM-analizy. Wykorzystując opracowane techniki zoptymalizowano konstrukcję projektu badawczego TMEH.

Słowa kluczowe: siłownia wiatrowa, VAWT, akumulator cieplny, przetwornik energii mechanicznej w ciepło, optymalizacja konstrukcji.

wstecz