Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 214

Autorzy: Kamil Antoniewicz , Mariusz Malinowski :

Tytuł: Porównanie trzech metod sterowania dwupoziomowym czterogałęziowym aktywnym filtrem mocy

Streszczenie: W artykule przedstawiono porównanie trzech metod sterowania dwupoziomowym czterogałęziowym aktywnym filtrem mocy. Dwie z metod stanowią rozwiązania klasyczne, natomiast trzecia metoda proponowana jest, jako rozwiązaniem alternatywne. W pierwszej metodzie zastosowano teorię mocy chwilowych oraz regulatory histerezowe; druga metoda bazuje na regulatorach PI oraz modulacji PWM. Trzecia metoda to sterowanie predykcyjne wykorzystujące model o ograniczonej ilości stanów (FS-MPC). Porównanie dokonane zostało na podstawie symulacji w programie Matlab-Simulink.

Słowa kluczowe: predykcyjne, równoległy aktywny filtr mocy, czterogałęziowy APF, sterowanie, symulacje.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.52

wstecz