Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 144

Autorzy: Marcin Lewandowski :

Tytuł: Elektryzacja rozproszonych kropel aerozoli cieczy przewodzących

Streszczenie: W pracy przedstawiono proces elektryzacji kropel aerozoli wytworzonych przez głowicę z naddźwiękowym przepływem gazu. W celu uniknięcia tzw. „efektu ekranowania” występującego podczas elektryzacji indukcyjnej, zaproponowano elektryzację rozproszonych kropel aerozoli. Uzyskane wyniki wskazują silną zależność parametru Q/m od wydatku wody oraz na złożoność procesu elektryzacji rozproszonych kropel aerozoli.

Słowa kluczowe: aerozol, elektryzacja indukcyjna, elektryzacja przewodnościowa, ładunek przestrzenny

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.37

wstecz