Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 106

Autorzy: Jerzy Bielecki , Jacek Wańkowicz :

Tytuł: Nieznormalizowane wymagania i kryteria oceny kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych do sieci 110 kV i 220 kV

Streszczenie: Znormalizowane metody prób kompozytowych wsporczych izolatorów stacyjnych sprowadzają się wyłącznie do obciążeń statycznych. W eksploatacji występują jednak zarówno obciążenia statyczne, jak i zmienne. Są to głównie obciążenia zginające. Obciążenia zginające powodują ugięcie izolatorów kompozytowych znacznie większe, niż izolatorów ceramicznych. Stąd konieczność wprowadzenia nieznormalizowanych wymagań w zakresie ich dopuszczalnego ugięcia i odporności na obciążenia zmienne.

Słowa kluczowe: izolatory kompozytowe, wsporcze izolatory stacyjne, zmęczeniowe próby mechaniczne, prąd zwarcia.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.27

wstecz