Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 53

Autorzy: Henryk Brzeziński , Tadeusz Mączka :

Tytuł: Stabilizacja spalania rozpylonej strugi paliwa w wysokonapięciowym kanale plazmowym

Streszczenie: Przedstawiono wyniki prób stabilizacji płomienia podczas spalania rozpylonej strugi paliwa przy pomocy wysokonapięciowej plazmy łukowej o mocy do 170 VA. Badania wykonano na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w komercyjny palnik olejowy. Analizowano wpływ działania plazmy łukowej na jakość spalania oleju opałowego (stabilizacja płomienia, temperatury procesu i zawartość CO w spalinach w funkcji współczynnika nadmiaru powietrza λ). Sprawdzono możliwość „sztucznego” (λ >> 1) utrzymywania płomienia, dzięki plazmowej stabilizacji.

Słowa kluczowe: plazma, paliwa ciekłe, jakość spalania, stabilizacja płomienia.

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.13

wstecz