Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2014 Str. 45

Autorzy: Wojciech Sikorski , Krzysztof Walczak :

Tytuł: PDtracker – system monitoringu wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym

Streszczenie: W artykule omówiono problematykę monitoringu wyładowań niezupełnych (wnz) w transformatorze energetycznym przy użyciu systemu PDtracker. Dodatkowo przedstawiono nowe moduły sprzętowe i programowe, które poprawiły skuteczność jego działania (funkcja automatycznej identyfikacji wyładowań niezupełnych, funkcja długookresowej łącznej analizy czasowo-częstotliwościowej, moduł detekcji wnz w paśmie wysokich częstotliwości, moduł bezdotykowego pomiaru wysokiego napięcia).

Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, monitoring transformatora energetycznego

Numer DOI: 10.12915/pe.2014.10.11

wstecz