Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 06/2014 Page no. 29

Authors: Artur Cichowski , Piotr Banach , Wojciech Śleszyński :

Title: Formowanie napięć wyjściowych trójfazowego przekształtnika sieciowego

Abstract: W artykule przedstawiono kompensację dwu zasadniczych zjawisk powodujących zniekształcenia prądów fazowych przekształtnika sieciowego. Pierwszym z nich są zniekształcenia napięcia sieci. W celu ich eliminacji zaproponowano uśrednianie za okres podstawowej harmonicznej uchybu regulatora napięcia obwodu pośredniczącego oraz predykcję napięcia sieci. Drugim natomiast są zniekształcenia napięć wyjściowych przekształtnika sieciowego. Zaproponowano w tym przypadku adaptacyjną metodę ich kompensacji.

Key words: czas martwy, pojemności pasożytnicze, trójfazowy przekształtnik sieciowy

DOI number: 10.12915/pe.2014.06.6

wstecz