Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 282

Autorzy: Joanna Michałowska :

Tytuł: Modelowa identyfikacja korelacji parametrów awioniki z natężeniem pola magnetycznego z wykorzystaniem sieci neutralnych

Streszczenie: W artykule przedstawiono identyfikacje składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego przy użyciu modelu sieci neuronowych. Badania dotyczące wartości składowej magnetycznej (EM) wyznaczono miernikiem szerokopasmowym NHT3DL firmy Microrad z sondą pomiarową 02 H podczas lotów szkoleniowych statkami powietrznymi. Opracowano model konwolucyjnego autoencondera sieci neuronowej (ang. convolutional autoencoder model) stużący do odfiltrowania danych odstających uzyskanych podczas pomiarów.

Słowa kluczowe: pole magnetyczne, sieci neuronowe, samoloty, pomiary

wstecz