Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 278

Autorzy: Andriy Chaban , Marek Lis , Andrzej Szafraniec , Vitaliy Levoniuk :

Tytuł: Modelowanie matematyczne procesów nieustalonych w linii przesyłania HVAC z uwzględnieniem wpływu przewodów odgromowych w stanie dwufazowego zwarcia

Streszczenie: W artykule opracowano model matematyczny systemu przesyłania energii, którego elementem kluczowym jest długa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia z przewodami odgromowymi, analizowana, jako układ o parametrach rozłożonych. Opracowany model matematyczny opiera się na równaniu długiej linii drugiego rzędu o pochodnych cząstkowych. Do równania linii długiej wykorzystano warunki brzegowe drugiego i trzeciego rodzaju: Neumana i Poincarego. Równania linii rozwiązano drogą dyskretyzacji pochodnych cząstkowych metodą prostych z kolejnym całkowaniem w funkcji czasu za pomocą metody Runge-Kutty czwartego rządu. Wyniki symulacji podane są w formie rysunków, które są analizowane w stanie zwarcia dwufazowego.

Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, linia energetyczna, przewody odgromowe, parametry rozłożone, procesy nieustalone.

wstecz