Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 196

Autorzy: Sabrina Meddah , Abdelhakim Idir , Sid Tadjer , Mohammed Doghmane , Madjid Kidouche :

Tytuł: Projektowanie sterowania PID silnie sprzężonych drgań osiowo-skrętnych w obrotowych systemach wiertniczych

Streszczenie: Operacje wiercenia mogą napotkać znaczne wyzwania stawiane przez silne, sprzężone wibracje, które wywierają złożony wpływ na wydajność obrotowego systemu wiercącego. Te wibracje są klasyfikowane na trzy różne typy na podstawie kierunku propagacji: osiowe, boczne i skrętne. Dotychczasowe wysiłki badawcze skupiały się głównie na badaniu każdego rodzaju wibracji oddzielnie. Jednak skuteczność i odporność opracowanych regulatorów są głęboko dotknięte często pomijanymi efektami sprzężenia wynikającymi z innych rodzajów wibracji. W niniejszym badaniu proponujemy zastosowanie kontrolera Proporcjonalno-Całkowo-Różniczkowego (PID) dla sprzężonego systemu wibracji osiowo-skrętnych. Przedstawione w tym badaniu badania są poświęcone zbadaniu wydajności kontrolera w warunkach silnie sprzężonych wibracji. Aby skutecznie radzić sobie z dynamicznymi wibracjami napotykanymi podczas wiercenia, niezwykle istotne jest zrozumienie złożonego zachowania wiertła w odpowiedzi na te wibracje przed zaprojektowaniem kontrolerów w celu złagodzenia ich wpływu. W istniejącej literaturze zaproponowano wiele modeli w celu wyjaśnienia zachowania struny wiertniczej pod wpływem wibracji osiowo-skrętnych. Celem tego badania jest opracowanie wszechstronnego modelu systemu wiercenia i zbadanie odporności kontrolera PID na mitigację niekorzystnych skutków sprzężonych wibracji osiowo-skrętnych. Poprzez skuteczną analizę uzyskanych wyników, to badanie przyczyniło się do optymalizacji i poprawy operacji wiercenia w warunkach silnie sprzężonych wibracji.

Słowa kluczowe: Sprzężone drgania osiowo-torsyjne; Rozłączona nieliniowa regulacja; Regulatory PID; System wiercenia obrotowego.

wstecz