Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 95

Autorzy: Paweł Pankowski , Marek Olesz :

Tytuł: Optymalizacja izolatora przepustowego średniego napięcia do zastosowań technologicznych

Streszczenie: W publikacji podjęto się rozpoznania przyczyn uszkodzeń izolatora przepustowego średniego napięcia (SN) stosowanego w procesie technologicznym oczyszczania ropy naftowej. Z uwagi na skomplikowany model izolatora wykonano obliczenia symulacyjne w układzie 2D na podstawie których wyznaczono charakterystyki natężenia pola elektrycznego. W obszarach wtrącin powietrznych lub nieprawidłowo dobranej izolacji promieniowej wartości natężenia pola silnie wzrastają powodując wyładowania niezupełne przyspieszające starzenie układu izolacyjnego.

Słowa kluczowe: izolator przepustowy, wyładowania niezupełne, rozkład pola elektrycznego, metoda elementów skończonych,

wstecz