Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str.

Autorzy: Henryk Kocot , Agnieszka Dziendziel :

Tytuł: Wpływ projektowanej linii HVDC północ-południe na pracę Krajowego Systemu Przesyłowego

Streszczenie: W artykule omówiono możliwość zastosowania przesyłu linią prądu stałego w krajowym systemie elektroenergetycznym, co znalazło odzwierciedlenie w obowiązującym planie rozwoju sieci przesyłowej w Polsce na lata 2023-2032. W artykule przedstawiono wyniki wstępnej analizy pracy takiej linii, przy czym rozważono przyłączenia południowego jej krańca w różnych lokalizacjach. Parametrem analizy była moc przesyłana linią HVDC, a wynikiem straty przesyłowe w całym układzie, obciążenie linii przesyłowych w ujęciu średnim oraz występowanie obciążeń maksymalnych.

Słowa kluczowe: napowietrzne HVDC linie, sieć przesyłowa, straty mocy, elastyczność sterowania przepływami mocy.

wstecz