Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 19

Autorzy: Filip Szewczyk , Piotr Chudzik :

Tytuł: Metoda ponownego rozruchu wirującego silnika indukcyjnego z wykorzystaniem sterowania ślizgowego z ruchomą krzywą przełączeń

Streszczenie: W tej pracy przedstawiona została metoda szybkiego restartu obracaja˛cego sie˛ silnika indukcyjnego po utracie zasilania. Zaprojektowano algorytm sterowania s´lizgowego z ruchoma˛ krzywa˛ przeła˛czen´ , by zapewnic´ odpornos´c´ na zmiany parametrów podczas całego procesu sterowania. Pokazano sposób wyznaczania optymalnych parametrów pozwalaja˛cych na osia˛gnie˛cie najkrótszego moz˙liwego czasu sterowania po uwzgl˛ednieniu ogranicze´n napi˛ ecia. Prezentowana strategia została zweryfikowana z u˙zyciem przykładu symulacyjnego, który potwierdza jej odpornos´c´ na odchylenia wartos´ci parametrów.

Słowa kluczowe: sterowanie s´lizgowe, sterowanie s´lizgowe z ruchoma˛ krzywa˛ przeła˛czen´ , sterowanie polowo-zorientowane, ponowny rozruch silnika indukcyjnego

wstecz