Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 209

Autorzy: Andriy Chaban , Marek Lis , Andrzej Szafraniec , Vitaliy Levoniuk , Vasyl Chaban :

Tytuł: An analysis of transient processes in a three-phase long power supply line including an asymmetric RLC load

Streszczenie: W pracy niniejszej, na podstawie nowego interdyscyplinarnego podejścia, które wykorzystuje zmodyfikowaną zasadę Hamiltona- Ostrogradskiego poprzez rozszerzenie funkcji Lagrange’a opracowano model matematyczny układu elektroenergetycznego, który składa się z trójfazowej długiej linii zasilania oraz asymetrycznego obciążenia RLC. W modelu układu linia zasilania jest przedstawiona, jako skomplikowany obiekt elektroenergetyczny o elektromagnetycznych parametrach rozłożonych. Linia zasilania została opisana równaniami różniczkowymi o pochodnych zwyczajnych i cząstkowych z uwzględnieniem warunków brzegowych drugiego rodzaju Neumanna i trzeciego rodzaju Poincaré. Model matematyczny układu jest opisany dyskretyzowanymi równaniami różniczkowymi przedstawionymi w normalnej postaci Cauchy’ego, które zostały całkowane metodą Runge-Kutta czwartego rzędu.

Słowa kluczowe: systemy elektroenergetyczne, modelowanie matematyczne, długa linia zasilania, zasada Hamiltona-Ostrogradskiego, równania Eulera-Lagrange’a, procesy nieustalone, asymetryczne obciążenie.

wstecz