Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 178

Autorzy: Petro Baran , Yuriy Varetsky , Viktor Kidyba , Yaroslava Pryshliak , Igor Sabadash :

Tytuł: Technologia DRM do testowania przełącznika zaczepów pod obciążeniem przy wykorzystaniu krzywej napięcia stałego uzwojenia wtórnego transformatora

Streszczenie: Metoda dynamicznego pomiaru rezystancji (DRM) została opracowana jako uzupełnienie badania przełącznika zaczepów pod obciążeniem transformatora (OLTC) i stała się popularna w ostatnich latach. Metoda DRM okazała się skuteczną metodą wczesnego wykrywania potencjalnych usterek przełączników zaczepów. Tradycyjna metoda DRM opiera się na analizie przepływu prądu stałego przez uzwojenie transformatora i przełącznik zaczepów podczas jego przełączania od zaczepu do zaczepu. Pomiary wykonywane są w badanym uzwojeniu transformatora pod zwartym uzwojeniem wtórnym. W artykule przedstawiono nową koncepcję metody DRM, w której stan przełącznika zaczepów jest badany za pomocą krzywej napięcia, która jest rejestrowana na uzwojeniu wtórnym nieobciążonego transformatora.

Słowa kluczowe: transformator mocy, podobciążeniowy przełącznik zaczepów, dynamiczny pomiar rezystancji, uszkodzenie styków.

wstecz