Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 154

Autorzy: Irena Drofova , Milan Adamek :

Tytuł: Wizualizacja struktury materiału z brązu w wirtualnej rzeczywistości

Streszczenie: To eksperymentalne badanie ma na celu zaprojektowanie i zastosowanie procedur wizualizacji rzeczywistego obiektu w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Rekonstrukcja obiektu 3D metodą fotogrametrii jest podstawą do dalszych procedur pracy z modelem 3D. Uwaga skupiona jest przede wszystkim na pracy z brązem i strukturą przedmiotu. Eksperyment ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu jakości obrazu w wirtualnej rzeczywistości. Tekst opisuje charakterystyczne właściwości materiału i struktury, która jest przedmiotem odrębnej obróbki obrazu w cyfrowym modelu 3D. Ponadto opracowano i zastosowano procedury dalszego przetwarzania modelu 3D i modyfikacji jego atrybutów w celu eksportu i importu pomiędzy poszczególnymi programami używanymi w tym eksperymencie. Metody graficzne 2D i 3D służą do ostatecznego wyglądu wizualnego obiektu w wirtualnej rzeczywistości oraz narzędzia do tworzenia oryginalnego materiału obiektu rzeczywistego.

Słowa kluczowe: wizualizacja, rzeczywistość wirtualna, model 3D.

wstecz