Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 129

Autorzy: Wojciech Pluta :

Tytuł: Zachowanie częstotliwościowe określonego modelu strat całkowitych z uwzględnieniem anizotropii stali elektrotechnicznej

Streszczenie: Ze względu na fakturę Gossa stal elektryczna wykazuje silną anizotropię właściwości magnetycznych. Zjawisko to powinno być brane pod uwagę przez projektantów obwodów magnetycznych, ponieważ ma ono niepożądany efekt m.in. wibracje i hałas. W literaturze można znaleźć kilka podejść do anizotropii właściwości magnetycznych. W artykule przedstawiono charakterystykę częstotliwościową parametrów anizotropii modelu strat PS w oparciu o trzyskładnikowy model strat całkowitych.

Słowa kluczowe: blachy elektrotechniczne, jednostkowe straty mocy.

wstecz