Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 121

Autorzy: Michał Domka , W. Mitkowski :

Tytuł: O widmie macierzy Metzlera

Streszczenie: W pracy wykazano, że widmo macierzy każdej Metzlera należy do pewnego stożka na płaszczyźnie zespolonej. Wykorzystano w tym celu analityczną charakteryzację widma macierzy dodatniej wyznaczoną przez Karpielewicza. Ponadto wykazano, że w przypadku macierzy 3x3 własność ta pozwala wyznaczyć również warunek wystarczający, który spełniac musi zbiór liczb zespolonych, aby był widmem pewnej macierzy Metzlera.

Słowa kluczowe: macierz Metzlera, widmo, wartość własna, region Karpielewicza, system dodatni

wstecz