Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 100

Autorzy: Stanisław Czapp :

Tytuł: Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach z fotowoltaicznymi źródłami energii

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasady stosowania wyłączników różnicowoprądowych (RCDs) w instalacjach fotowoltaicznych (PV). Skomentowano zapisy norm w tym zakresie, w szczególności zwrócono uwagę na brak obowiązku stosowania takich zabezpieczeń w instalacjach PV. Omówiono problematykę kształtu prądu ziemnozwarciowego oraz poziom prądów upływowych charakteryzujący te instalacje – są to czynniki wpływające na dobór znamionowego prądu różnicowego oraz typu charakterystyki wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych.

Słowa kluczowe: instalacje fotowoltaiczne, ochrona przed porażeniem elektrycznym, wyłączniki różnicowoprądowe.

wstecz