Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 56

Autorzy: Tadeusz Skubis , Anna Piaskowy :

Tytuł: Pomiar rezystancji zastępczej i pojemności zastępczej przewodów wielożyłowych

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę badań rezystancji zastępczej i pojemności zastępczej przewodów wielożyłowych wykorzystywanych w przemysłowych i seryjnych badaniach laboratoryjnych parametrów magnetycznych rdzeni ferromagnetycznych. Metoda ma zastosowanie dla przypadków, gdy wartość jednego z mierzonych parametrów przekracza zakres pomiarowy dostępnego przyrządu pomiarowego.

Słowa kluczowe: przewód wielożyłowy, rezystancja zastępcza, pojemność zastępcza, pomiar pośredni.

wstecz