Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 9

Autorzy: Jerzy Roj , Łukasz Dróżdż :

Tytuł: Wpływ parametrów okna pomiarowego na przenoszenie błędów losowych przez algorytmy dyskretnej transformacji falkowej

Streszczenie: W artykule opisano sposób implementacji dowolnego okna pomiarowego przedstawiając algorytm transformacji falkowej w postaci macierzowej oraz przedstawiono uniwersalną metodę wyznaczenia niepewności wielkości wyjściowych rozważanego toru pomiarowego. Skuteczność opisywanej metody oraz wpływ parametrów okna pomiarowego zostały zweryfikowane na przykładzie istniejącego toru pomiarowego, a uzyskane wyniki zostały porównane z wynikami metody Monte-Carlo. Artykuł stanowi uzupełnienie referatu wygłoszonego na konferencji PPM2022.

Słowa kluczowe: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, dyskretna transformacja falkowa, okno pomiarowe, systemy wbudowane

wstecz