Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 243

Autorzy: Katarzyna Dyndał , Konstanty Marszałek :

Tytuł: Projektowanie złożonych systemów energetycznych (fotowoltaika cienkowarstwowa, kolektory, pompy ciepła i magazyn energii

Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę otrzymywania cienkich fotowoltaicznych warstw oraz wyniki symulacji złożonych systemów elektroenergetycznych. Cienkie warstwy fotowoltaiczne otrzymano za pomocą metody rozpylania magnetronowego. Wykonano symulację złożonych systemów energetycznych składających się z cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych, akumulatorów i pompy ciepła. Przedstawiono możliwości jednego z najbardziej zaawansowanych programów projektowych, jakim jest oprogramowanie Polysun firmy Vela Solaris na przykładzie wybranych wyników symulacji.

Słowa kluczowe: cienkie warstwy, rozpylanie magnetronowe, fotowoltaika, systemy elektroenergetyczne, analiza energetyczna, Polysun

wstecz