Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 09/2022 Page no. 235

Authors: Jan Gielzecki , Ryszard Mania , Konstanty Marszałek , Robert Wolanski :

Title: Depozycja cienkich warstw refleksyjnych (Ti,Si)N na podłoża tekstylne

Abstract: W artykule opisano budowę urządzenia oraz sposób nakładania na tkaniny cienkich warstw (Ti,Si)N stosowanych jako reflektory promieniowania podczerwonego. Jako metodę osadzania zastosowano magnetronowe rozpylanie jonowe o średniej częstotliwości MF (80 kHz). Tkaniny pokryte cienkimi warstwami wykorzystywane są do produkcji odzieży oraz elementów środków ochrony indywidualnej dedykowanych pracownikom (służby ratunkowe, siły zbrojne, hutnictwo, górnictwo i inne) wykonującym zadania w gorącym mikroklimacie.

Key words: środki ochrony indywidualnej, ubrania specjalne, magnetron, cienkie warstwy.

wstecz