Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 235

Autorzy: Jan Gielzecki , Ryszard Mania , Konstanty Marszałek , Robert Wolanski :

Tytuł: Depozycja cienkich warstw refleksyjnych (Ti,Si)N na podłoża tekstylne

Streszczenie: W artykule opisano budowę urządzenia oraz sposób nakładania na tkaniny cienkich warstw (Ti,Si)N stosowanych jako reflektory promieniowania podczerwonego. Jako metodę osadzania zastosowano magnetronowe rozpylanie jonowe o średniej częstotliwości MF (80 kHz). Tkaniny pokryte cienkimi warstwami wykorzystywane są do produkcji odzieży oraz elementów środków ochrony indywidualnej dedykowanych pracownikom (służby ratunkowe, siły zbrojne, hutnictwo, górnictwo i inne) wykonującym zadania w gorącym mikroklimacie.

Słowa kluczowe: środki ochrony indywidualnej, ubrania specjalne, magnetron, cienkie warstwy.

wstecz