Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 205

Autorzy: Julian Balcerek , Adam Konieczka , Paweł Pawłowski , Cyprian Dankowski , Mateusz Firlej , Piotr Fulara :

Tytuł: Automatyczne rozpoznawanie parametrów kół pojazdu

Streszczenie: W niniejszym artykule zaproponowano system do automatycznego rozpoznawania parametrów kół pojazdu wykorzystujący sztuczne sieci neuronowe. Przeprowadzono trening, walidację i testy na przygotowanej bazie obrazów pod kątem rozpoznawania oznaczeń opon samochodów osobowych. Oprócz oznaczeń, wykrywane są także uszkodzenia kół, poziom ciśnienia powietrza i stan bieżnika opon. Do wygodnej obsługi systemu przygotowano aplikację mobilną.

Słowa kluczowe: rozpoznawanie parametrów kół, system wizyjny, aplikacja mobilna, sztuczne sieci neuronowe.

wstecz