Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 135

Autorzy: Agnieszka Czapiewska , Ryszard Studański , Andrzej Żak :

Tytuł: Transmisja danych w kanale hydroakustycznym w warunkach NLOS

Streszczenie: Transmisja danych w kanale hydroakustycznym w warunkach NLOS (ang. Non-Line-Of-Sight) jest szczególnie problematyczna. Dlatego podjęto próbę opracowania bezprzewodowej komunikacji podwodnej i jej przebadanie w warunkach NLOS. Zastosowano modulację MFSK (ang. Multiple Frequency-Shift Keying), przesyłając pojedynczy bit na dwóch nośnych, oraz odbiór zbiorczy. Uzyskane wyniki potwierdziły przydatność opracowanej techniki do transmisji danych w kanale hydroakustycznym w warunkach NLOS.

Słowa kluczowe: Komunikacja podwodna, NLOS, MFSK, odbiór zbiorczy.

wstecz