Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str.

Autorzy: Jan Iwaszkiewicz , Adam Muc , Agata Bielecka :

Tytuł: Sterowanie sześciofazowym dwupoziomowym VSI oparte na biegunowych wektorach przestrzennych napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono wektory przestrzenne napięć biegunowych dwupoziomowego falownika 6-fazowego jako użyteczne narzędzie matematyczne do sterowania takim falownikiem. Model falownika jest opisany za pomocą dwóch narzędzi matematycznych, którymi są wektory stanu i wektory przestrzenne napięć. Wektory stanu są opisane przez sześciocyfrowe liczby binarne i pozwalają określić napięcia fazowe wszystkich stanów falownika. Wektory przestrzenne napięć są wynikiem standardowej transformacji i są opisane tymi samymi cyframi jak odpowiadające im wektory stanu. Wyniki badań symulacyjnych przyjętej metody sterowania zostały zaprezentowane i porównane z wynikami sterowania według metody PWM.

Słowa kluczowe: dwupoziomowy falownik 6-fazowy; wektor stanu, wektor przestrzenny; sterowanie falownika; napięcie biegunowe.

wstecz