Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 107

Autorzy: Krzysztof Górski , Michał Łukomski :

Tytuł: Odnawialne Źródła Energii w zasilaniu wojskowych urządzeń elektronicznych małej mocy

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania ogniw fotowoltaicznych – PV i turbin wiatrowych do ładowania elektrycznych źródeł zasilania małej mocy, wykorzystywanych w urządzeniach elektronicznych będących na wyposażeniu żołnierza. Przedstawiono przykłady literaturowych rozwiązań polowych systemów energetycznych, w których zastosowano panele PV i turbiny wiatrowe. Dokonano przeglądu produkowanych paneli PV oraz turbin wiatrowych pod kątem oceny przydatności w zastosowaniach wojskowych. Zaproponowano koncepcje miniaturowej elektrowni do zasilania urządzeń elektronicznych w warunkach polowych.

Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, pozyskiwanie energii z otoczenia, fotowoltaika, siła wiatru.

wstecz