Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 62

Autorzy: Adam Garczarek , Dorota Stachowiak :

Tytuł: Badania statyczne odbieraków prądu w procesie produkcji oraz w trakcie eksploatacji

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z badaniami odbieraków prądu instalowanych na elektrycznych pojazdach trakcyjnych w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów. Omówiono tematykę pomiarów nacisku statycznego i zaprezentowano skonstruowane stanowisko pomiarowe do badań statycznych odbieraków prądu. Przedstawiono i omówiono charakterystyki statyczne dla wybranych pantografów. Badania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50206-1:2010.

Słowa kluczowe: pantograf, siła nacisku statycznego, pojazdy trakcyjne, metodyka pomiarów.

wstecz