Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 36

Autorzy: Darmansyah Darmansyah , Imam Robandi :

Tytuł: Inteligentny kontroler napięcia oparty na logice rozmytej dla konwertera doładowania DC-DC

Streszczenie: Jednym z zastosowan fotowoltaicznych (PV) jest odnawialne zrodlo energii. Napiecie wyjsciowe fotowoltaiki (PV) staje sie zrodlem napiecia dla prztwomicy podwyzszajacej DC-DC. Abywyregulowac napicie wyjsciowe przetromicy podwyzszajacej DC-DC, system sterowania musi wyregulowac napieciewyjściowe przetwornicy podwyższającej DC-DC, system sterowania musi wyregulować napięcie wyjściowe przetwornicy podwyższającej DC-DC stosowanej przez PV. Napięcie generowane przez przetwornicę podwyższającą DC-DC odpowiada potrzebom sprzętu elektrycznego lub obciążenia. System sterowania w przetworniku DC-DC wykorzystuje sterownik proporcjonalno-całkujący (PI) i logikę rozmytą (FL). Kontroler PI i FLC mogą sterować napięciem wyjściowym przetwornika DC-DC. Ten regulator PI jest porównywany z FL w celu uzyskania odpowiedniego napięcia wyjściowego dla przetwornicy podwyższającej DC-DC. Wyjściem tego systemu kontrolera PI i FL jest cykl pracy używany do sterowania wydajnością przetwornicy DC-DC boost. System regulatora PI jest dostrajany przez autotuning i FL w celu uzyskania parametrów kontrolnych przetwornicy podwyższającej napięcie DC-DC ze źródłem napięcia PV 12 V ki napięciem wyjściowym 24 V. Otrzymane wyniki stałych regulatora PI to: kp = 1,8, ki = 0,9, maksymalne napięcie przeregulowania (Mp) = 39 V (62,25%), czas narastania = 1,0 s, czas ustalania = 5,0 s, stan przejściowy = 5,0 s, błąd stanu ustalonego 8,4%. Uzyskano wyniki symulacji stałych regulatora FLC: błąd stanu ustalonego 4,2% i czas ustalania 1,5 sekundy z błędem stanu ustalonego 4,2%. FL był lepszy od kontrolera PI.

Słowa kluczowe: parametry sterowania, przetwornica doladowania DC-DC, proporcjonalny regulator calkujacy, logika rozmyta

wstecz