Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 26

Autorzy: Vadim Manusov , Dmitry Orlov , Vitaly Karmanov , Alexander Khusnutdinov , Sergey Kokin , Murodbek Safaraliev :

Tytuł: Analiza metod przewidywania zużycia energii w przemyśle a)ęglowym.

Streszczenie: W pracy uwzględniono model prognozowania zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo przemysłu węglowego w oparciu o trzy metody prognozowania, a mianowicie transformatę falkową, metodę wektorową oraz sieć neutralną rekurencyjną. Przeprowadzana jest analiza porównawcza tych metod. Do wstępnego przetwarzania danych do prognozowania metodami wektorowymi i rekurencyjnymi wybrano metodę Singular Spectrum Analysis. Konstrukcja modelu pozwala na uwzględnienie indywidualnych cech cyklu operacyjnego procesu produkcyjnego oraz wygładzenie składowych i wartości odstających hałasu. Przedstawiono wyniki krótkookresowej prognozy godzinowej na jeden dzień do przodu wraz z porównaniem uzyskanych wartości. Wyniki prognozy krótkookresowego zużycia energii elektrycznej zostały zweryfikowane na podstawie danych rzeczywistych przedsiębiorstwa przemysłu węglowego w celu oceny adekwatności modelu do wartości rzeczywistych. Zaproponowane modele mogą znaleźć zastosowanie w zautomatyzowanych systemach oprogramowania do predykcyjnego sterowania procesem produkcyjnym przedsiębiorstwa górniczego.

Słowa kluczowe: transformacja falkowa, analiza widma pojedynczego prognozowanie mocy, zarządzanie energią.

wstecz