Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 21

Autorzy: Agnieszka Choroszucho :

Tytuł: Analiza wpływu konduktywności cegieł, rodzaju cegieł i rozmiaru drążenia na wartości natężenia pola elektrycznego

Streszczenie: Celem publikacji jest analiza wpływu stosowanych w budownictwie jednorodzinnym ścian wykonanych z cegieł na wartości natężenia pola elektrycznego. Rozpatrywano trzy rodzaje cegieł, z których została wykonana ściana (cegła pełna, cegła z 18 drążeniami i cegła z 30 drążeniami). W analizie uwzględniono także wpływ rozmiaru drążenia na wartości pola oraz zmienność konduktywności cegły. Porównano wyniki dla układu z asymetrycznym rozłożeniem cegieł z układem symetrycznym, który może odpowiadać ścianom zbudowanym z pustaków. Analiza dotyczyła częstotliwości stosowanej w komunikacji bezprzewodowe (Wi-Fi), tj. f=2,4 GHz. Omówiono wpływ rozmiaru drążeń i konduktywności cegły na wartości pola elektrycznego. Do analizy zastosowano metodę opartą na równaniach Maxwella, czyli metodę różnic skończonych w dziedzinie czasu.

Słowa kluczowe: propagacja fal elektromagnetycznych, metoda różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD), komunikacja bezprzewodowa, materiały budowlane.

wstecz