Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 1

Autorzy: Dirk Riedinger :

Tytuł: Koncepcja w dziedzinie czasu do sumowania mocy nieczynnych układów wielofazowych

Streszczenie: Jak wyznaczyć całkowitą moc nieczynną dowolnych okresowych odbiorników wielofazowych, czyli inaczej: jak zsumować moce nieczynne wynikające z niesinusoidalnych i niezrównoważonych napięć i prądów? Z sumowaniem algebraicznym czy za pomocą sumarycznej mocy, jak proponują normy? W dziedzinie czasu czy z rozkładem harmonicznym? Jakie jest prawdziwe znaczenie nieaktywnej i pozornej mocy? Czytelnik może być zdumiony kwestionowaniem tych problemów, które wydają się być rozwiązane. Zamiast tego artykuł ten pokazuje, że generalnym rozwiązaniem nie jest rozwiązanie norm definiujących przypadki graniczne, ale takie, które istnieje od dawna w postaci koncepcji geometrycznej potęgi W. Quade, która jest dziś powszechnie nieznana. Metodę geometryczną porównuje się z pojęciami zagregowanej mocy (Rechtleistung) i algebraicznym sumowaniem fikcyjnych mocy nieczynnych. Analizowane są konsekwencje i znaczenie różnych pojęć.

Słowa kluczowe: Sumowanie mocy, przestrzeń wektorowa, obwody wielofazowe

wstecz