Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 148

Autorzy: Michał Łabowski , Albert Wziątek :

Tytuł: Pomiar parametrów atmosfery z wykorzystaniem domowej stacji meteorologicznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę wyników badań parametrów meteorologicznych otrzymanych za pomocą samodzielnie wykonanej stacji meteorologicznej z bezprzewodową transmisją danych. Do zmierzonych parametrów zaliczają się: temperatura, wilgotność względna oraz ciśnienie bezwzględne. Wykonane pomiary porównano ze wzorcowymi czujnikami wysokiej klasy, natomiast na podstawie zestawienia wyników tych badań wyciągnięto odpowiednie wnioski.

Słowa kluczowe: Arduino, LoRa, STM32, stacja pogodowa

wstecz