Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 132

Autorzy: Samson Immanuel , G. Manoj , Shajin Prince , Victor Du-John :

Tytuł: Analiza architektury akceleratora FPGA dla szybkiej statystycznej sieci splotowej w systemie rozpoznawania emocji w czasie rzeczywistym

Streszczenie: Deep learning, dziedzina sztucznej inteligencji, która pojawiła się w wyniku późniejszych postępów w skomputeryzowanych innowacjach i dostępności wiedzy na temat danych, dowiodła swoich umiejętności i adekwatności w radzeniu sobie ze złożonymi problemami uczenia się, które wcześniej były nie do pomyślenia. Neuronowa sieć konwolucyjna wykazała wykonalność wykrywania emocji i rozpoznawania wyjątkowych zastosowań. W każdym razie wymagane są skoncentrowane działania procesora i szybkość transferu pamięci, co powoduje, że ogólne procesory nie osiągają optymalnych poziomów wykonania. W celu zwiększenia przepustowości CNN, zastosowano środki przyspieszające sprzętu, wykorzystujące jednostki przetwarzania ogólnego (GPU), programowalną macierz bramek (FPGA) i układy scalone specyficzne dla aplikacji (ASIC).. Proponowany algorytm jest zaimplementowany na platformie FPGA, a wyniki pokazują, że wypowiedzi regonacji emocji o długości 1,25s znajdują się w czasie 1,85 ms, co pochłania 85% zasobów. To ilustruje przydatność naszego podejścia do aplikacji urządzeń do rozpoznawania emocji w czasie rzeczywistym.

Słowa kluczowe: Sieci neuronowe, rozpoznawanie emocji, układy FPGA, Deep Lerning

wstecz