Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 98

Autorzy: Marek Leśniewicz :

Tytuł: Współczesne metody i układy generacji taktów zegarowych o wysokiej dokładności i stabilności oraz znikomym jitterze

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki prac nad wykorzystaniem sygnałów GNSS do generacji taktów zegarowych o wysokiej dokładności i stabilności oraz o znikomym jitterze. Intencją tych prac było opracowanie prostego i taniego modułu, oddającego referencyjne sygnały dla przyrządów pomiarowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Badania przeprowadzono na samodzielnie skonstruowanych modułach, zawierających najnowsze rozwiązania w dziedzinie odbioru sygnałów GNSS i technik redukcji jittera. Wyniki badań udokumentowano pomiarowo.

Słowa kluczowe: generator częstotliwości, dokładność, stabilność, jitter, GNSS

wstecz