Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 07/2021 Str. 29

Autorzy: Dmytro Snizhko , Anatoliy Bykh , Baohua Lou , Guobao Xu :

Tytuł: Licznik fotonów „Pulsar” w e pomiarach chemiluminescencji generowanej elektrycznie

Streszczenie: Praca poświęcona jest opracowaniu aparatu „Pulsar”, czyli szybkiego licznika impulsów z podwójnym interfejsem. Oparty jest on na nowoczesnym procesorze ARM STM32F407. Integracja modułów peryferyjnych w wybranym mikrokontrolerze i jego produktywność posłużyły jako podstawa integracji PMT w systemach analitycznych elektrogenerowanych chemiluminescencyjnych (ECL). Testy aparatów z prawdziwymi kompozycjami ECL wykazały jego możliwości. Odpowiedź impulsowa ECL do 84 MHz lub 6 ns czasu trwania impulsu jest przekształcana na wyjściowe dane zliczające w dwóch postaciach dla interfejsów cyfrowych i analogowych. Wysoka rozdzielczość czasowa do 10 μs obsługuje techniki pomiarowe oparte na szybkiej polaryzacji elektrod. Wbudowany podwójny interfejs upraszcza integrację systemu, co dobrze zademonstrowało, jako przykład, połączenie modułu PMT H 10682-210 (Hamamatsu Photonics, Japonia) z potencjostatem Methrohm Autolab 128N.

Słowa kluczowe: licznik pulsarowy, elektroluminescencja.

wstecz