Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2021 Str. 1

Autorzy: Leszek Czarnecki , Motab Almousa :

Tytuł: Przekształcenie kompensatora o stałych parametrach, odbiorników zasilanych cztero-przewodowo napięciem niesinusoidalnym, w kompensator adaptacyjny

Streszczenie: Artykuł pokazuje jak równoważący kompensator reaktancyjny prądu biernego, o stałych parametrach, w systemach czteroprzewodowych, może być przekształcony w kompensator o parametrach kontrolowalnych. Kompensator taki może być użyty jako kompensator adaptacyjny. Przekształcenie takie umożliwiają włączane tyrystorami induktory (TSI). Parametry równoważącego kompensator prądu biernego mogą być obliczone z pomocą teorii mocy opartej na Składowych Fizycznych Prądu (CPC). Kompensator jest zbudowany z dwóch sub-kompensatorów, z którch jeden ma strukturę  a drugi strukturę Y. Przedstawiona w artykule metoda syntezy jest ilustrowana przykładami liczbowymi i rezultatami kompensacji.

Słowa kluczowe: Systemy asymetryczne, CPC, Składowe Fizyczne Prądów, odbiorniki niezrównoważone.

wstecz