Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 182

Autorzy: Dariusz Sztafrowski , Jacek Gumiela :

Tytuł: Analiza porównawcza obliczeniowej identyfikacji natężenia pola elektrycznego z zastosowaniem różnicy centralnej drugiego oraz czwartego rzędu

Streszczenie: Do obliczeniowej identyfikacji natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego stosuje się metody, w których opis różniczkowy opisujący w sposób ciągły przestrzenny rozkład potencjału jest zamieniony na dyskretny opis różnicowy. W zależności od złożoności centralnej różnicy poszukiwanej funkcji w metodzie różnicowej wartość każdego punktu siatki standardowo można wyznaczyć przy zastosowaniu różnicy centralnej drugiego lub czwartego rzędu. Dla wybranego przypadku linii napowietrznej 110 kV autorzy dokonali porównania wpływu zastosowanego rzędu różnicy centralnej na czas wykonania obliczeń oraz wartość maksymalnego błędu względnego symulacji.

Słowa kluczowe: pole elektryczne, symulacje cyfrowe, linie elektroenergetyczne, bezpieczeństwo środowiska.

wstecz