Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 01/2021 Str. 148

Autorzy: Joanna Kozieł , Joanna Michałowska , Andrzej Wac-Włodarczyk :

Tytuł: Analiza bezpieczeństwa wybranych zabiegów kosmetycznych

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów pola elektromagnetycznego na które narażony jest zarówno klient jak i obsługa aparatury w salonach kosmetycznych. Badanym przedmiotem było urządzenie do zabiegów upiększających twarz z wykorzystaniem ultradźwięków. Pomiary wykonano miernikiem firmy Maschek typ ESM 100. Maksymalną wartość składowej elektrycznej E=158 V/m zmierzono w otoczeniu personelu obsługi (kosmetyczki) natomiast wartość indukcji magnetycznej B=628 nT. Wykonano analizę statystyczna w programie Statistica 13.3 w celu zaobserwowania dokładnych różnić miedzy pomiarem przy urządzeniu wyłączonym (tło), a pracującym.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, narażenie, miernik ESM 100, kosmetyczka.

wstecz