Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 148

Autorzy: Igor Kurytnik , Bekbolat-Rakishevich Nussupbekov , Ayanbergen-Kairbekovich Khassenov , Dana-Zhilkibaevna Karabekova , Nazgul-Kdyraliyevna Tanasheva :

Tytuł: Metoda rozdrabniania rudy złota impulsami elektrycznymi

Streszczenie: W artykule omówiono metodę rozdrabniania złotonośnej rudy w oparciu o wykorzystanie energii pulsacyjnej fali uderzeniowej powstałej w wyniku podwodnego wyładowania iskrowego.Proponowana metoda zapewnia skuteczne kruszenie do pożądanego rozmiaru oraz kontrolowanie rozkładu wielkości cząstek gotowego produktu z wysoką selektywnością. Opracowano układ elektryczny i określono optymalne parametry impulsów. Proponowana technologia zmniejsza pyłowe zanieczyszczenie środowiska pod czas pracy.

Słowa kluczowe: rozdrabnianie rudy, impulsy elektryczne.

wstecz