Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str.

Autorzy: Toshifumi Yuji , Narong Mungkung :

Tytuł: Pomiar współczynnika załamania światła w srebrnej nanorurce metodą analizy rozpraszania światła laserowego

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę badania nanorurek srebrnych wytwarzanych metodą rozpylania. Do badania właściwości rurek, przede wszystkim ich grubości wykorzystano pomiar światła rozproszonego na długości nici. Do pomiaru wykorzystano światło laserowe o o długości 660 nm. Opracowano model matematyczny metody pomiar współczynnika załamania światła. Dokładność metody potwierdzono wykorzystując mikroskop typu FE-SEM.

Słowa kluczowe: nanorurki srebrne, rozpraszanie świata, współczynnik załamania światła.

wstecz