Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str. 120

Autorzy: Gulzhan Kashaganova , Paweł Komada , Gayni Karnakova :

Tytuł: Czujniki światłowodowe oparte na siatkach Bragga w systemach bezpieczeństwa

Streszczenie: Czujniki światłowodowe posiadają szereg zalet, z których najważniejsze to odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, niska waga i możliwość wbudowania w mierzoną strukturę. Najbardziej obiecujące są czujniki oparte na światłowodowej siatce Bragga. Mają one szereg zalet, np. pozwalają na tworzenie rozproszonych macierzy pomiarowych, które zawierają wiele czujników. Ponadto są one niewrażliwe na drgania źródła zasilania optycznego. Różnorodność zastosowań czujników z światłowodowymi siatkami Bragga spowodowała, że produkowane są siatki o różnych charakterystykach spektralnych. W siatkach jednorodnych granice widma są bardzo ostre, mogą wpływać na charakterystykę przetwarzania czujnika temperatury. Do wyrównania wstęg bocznych stosuje się metodę apodyzacji, która jest jednym ze sposobów modyfikacji kształtu spektrum.

Słowa kluczowe: czujniki światłowodowe, światłowody siatki Bragga, system bezpieczeństwa, apodyzacja.

wstecz