Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 51

Autorzy: Bogusław Butryło , Agnieszka Choroszucho , Jacek Stankiewicz :

Tytuł: Wyznaczanie zastępczych parametrów elektrycznych struktur niejednorodnych

Streszczenie: Parametry zastępcze opisujące niejednorodny materiał, które są wyznaczone przez opracowany algorytm, mogą zostać zastosowane przy modelowaniu układów dużej skali, gdzie niemożliwe jest pełne odwzorowanie złożonych struktur, które są kompozytami (np. cegły klinkierowe, beton). Opracowany algorytm może być wykorzystany do obliczenia zastępczych parametrów różnych złożonych struktur przy uwzględnieniu zróżnicowania parametrów elektrycznych i ich zakresu pojedynczych dielektryków, rozmiaru wtrąceń, częstotliwości i grubości warstwy, przez którą przechodzi fala EM.

Słowa kluczowe: materiały niejednorodne, elektryczne parametry zastępcze, pole elektromagnetyczne, optymalizacja.

wstecz