Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 203

Autorzy: Krzysztof Zygoń , Maciej Swadowski , Andrzej Jąderko :

Tytuł: Modułowa, dwukierunkowa przetwornica DC-DC o napięciu wejściowym pojedynczego ogniwa Li-Ion do zastosowania w napędzie elektrycznym

Streszczenie: W artykule opisano budowę modułowej, dwukierunkowej przetwornicy DC-DC do zastosowań w napędzie pojazdów elektrycznych. Podwyższenie napięcia pojedynczego ogniwa Li-Ion niweluje problemy związane z balansowaniem napięć ogniw łączonych szeregowo. Przetwornica daje możliwość budowy układu dowolnie konfigurowalnego. Zespół zasiląjący napęd w pojeździe elektrycznym oparty o daną przetwornicę charakteryzuje się wysoką niezawodnością i łatwością eksploatacji. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia zwiększenie ogólnej sprawności układu w porównaniu do klasycznego rozwiązania z pojedynczą przetwornicą.

Słowa kluczowe: modułowa przetwornica DC-DC, przetwornica dwukierunkowa, niskostratny napęd elektryczny, ogniwa Li-Ion

wstecz