Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 12/2017 Str. 43

Autorzy: Monika Szafrańska :

Tytuł: Przegląd sposobu propagacji fal elektromagnetycznych w tunelach – wykrywanie źródła zakłóceń elektromagnetycznych

Streszczenie: W niniejszym artykule zawarte zostały wstępne rozważania nad możliwością korelacji wyników pomiarów emisji zaburzeń promieniowanych od źródeł zaburzeń pracujących w tunelach (w szczególności w tunelach podziemnych kopalń). Zawarto propozycje podejścia do tematu poszukiwań źródeł zakłóceń poprzez korelowanie wyników pomiarów z wynikami symulacji oraz poprzez wyznaczanie współczynnika pozwalającego na wstępne ocenianie urządzeń generujących zaburzenia a pracujących w tunelach.

Słowa kluczowe: propagacja; badania EMC; współczynnik korekcyjny; stanowisko pomiarowe

wstecz